Biobränsle i Norr grundades 2008 då vi såg att stora mängder energi inte tillvaratogs på ett effektivt sätt utan lämnades kvar i skogen. Genom ny teknik och effektivare transporter har vi skapat ett miljövänligt sätt att framställa energi.

Vårt säte är i Piteå och vi är idag verksamma i Norr- och Västerbotten.

Tack vare lång branscherfarenhet och utprovning av såväl arbetsmaskiner som arbetssätt, kan med stolthet säga att vi  är branschledande inom biobränslehantering i Norrland.

Bolaget ägs av Fredrik Larsson och Johan Häggström vars olika bakgrund kompetterar varandra på ett bra sätt.

Fredrik Larsson

Fredrik började jobba i skogen som 16-åring och startade sitt första bolag vid 20 års ålder. Verksamheten började med skogsmaskinsentreprenader och omfattar idag även  trailertransporter, grävmaskins-, hjullastar- och bandvagnstjänster.

Fritiden tillbringas gärna i skärgården.

Johan Häggström

Jobbade i bank under 17 år innan han blev egenföretagare. Sedan 2012 driver han förutom Biobränsle i Norr även Strukturkonsult som hjälper företag med effektivisering, struktur och ekonomistyrning.

Fritiden tillbringas gärna vid grillen eller på något projekt i hemmet.